Retributie inzake begravingen en ontgravingen

Artikel 1: Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt de retributie voor begraving en ontgraving op de stedelijke begraafplaatsen als volgt vastgesteld:

A. Begravingen in concessie met grafkelder:

  • Eerste begraving voor 1 of 2 personen boven elkaar (2m²): € 450 + concessiekosten
  • Eerste begraving voor 2, 3 of 4 personen (4m²): € 900 + concessiekosten
  • Vanaf de tweede begraving in de bestaande kelder: € 100, te betalen bij de dienst ontvangerij voor de begraving. Bijkomende kosten van ingrepen aan gedenksteen worden uitgevoerd door een steenkapper en zijn ten laste van de aanvrager.

B. Ontgravingen:

  • Ontgraving in volle grond: € 1.000 + kosten voor nieuwe doodskist + kosten van herbegraving of crematie.
  • Ontgraving uit een bestaande grafkelder: € 1.000 + kosten voor nieuwe doodskist + kosten van herbegraving of crematie.
  • Ontgraving van een urne in volle grond: € 750 + kosten van herbegraving. De kosten van een eventuele nieuwe urne zijn ten laste van de aanvrager.
  • Verwijderen van een urne uit een bestaande columbariumnis: € 500 + kosten van herbegraving.
  • Verwijderen van een urne uit een bestaande columbariumnis en het plaatsen in een andere columbariumnis: € 100
  • De ontgraving zal uitgevoerd worden door een erkend aannemer, die door de stad is aangesteld.

Artikel 2: Voor de concessies met kelder moet de retributie betaald worden binnen de vijftien dagen na ontvangst van het verzoek tot betalen.

Artikel 3: De retributie van een ontgraving moet vooraf worden betaald.

Artikel 4: Indien de betaling van de retributie niet in der minne kan worden geregeld, wordt deze burgerrechterlijk ingevorderd.

Artikel 5: Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid gezonden.

Contactinformatie