Retributie op drukwerken uitgevoerd door de stedelijke drukkerij voor verenigingen

Artikel 1: Er wordt vanaf 1 september 2013 tot en met 31 december 2019 een retributie gevestigd op het afleveren van drukwerken door de stedelijke drukkerij aan verenigingen aangesloten bij een stedelijke adviesraad en aan scholen.

Artikel 2: Het bedrag wordt als volgt vastgesteld:

 

  

per blad

papier A4 / 80 gr

wit

recto

0,10

papier A4 / 80 gr

wit

recto/verso

0,11

papier A4 / 80 gr

gekleurd

recto

0,11

papier A4 / 80 gr

gekleurd

recto/verso

0,12

papier A4 / 120 gr

wit

recto

0,10

papier A4 / 120 gr

wit

recto/verso

0,11

papier A4 / 120 gr

gekleurd

recto

0,11

papier A4 / 120 gr

gekleurd

recto/verso

0,12

papier A4 / 160 gr

wit

recto

0,10

papier A4 / 160 gr

wit

recto/verso

0,11

papier A4 / 160 gr

gekleurd

recto

0,11

papier A4 / 160 gr

gekleurd

recto/verso

0,12

papier A3 / 80 gr

wit

recto

0,10

papier A3 / 80 gr

wit

recto/verso

0,11

papier A3 / 80 gr

gekleurd

recto

0,11

papier A3 / 80 gr

gekleurd

recto/verso

0,12

papier A3 / 120 gr

wit

recto

0,10

papier A3 / 120 gr

wit

recto/verso

0,11

papier A3 / 120 gr

gekleurd

recto

0,11

papier A3 / 120 gr

gekleurd

recto/verso

0,12

papier A3 / 160 gr

wit

recto

0,10

papier A3 / 160 gr

wit

recto/verso

0,11

papier A3 / 160 gr

gekleurd

recto

0,11

papier A3 / 160 gr

gekleurd

recto/verso

0,12

vierkleurendruk

  

0,01

sorteren en/of nieten en/of plooien

  

0,01

Artikel 3: De procedure wordt als volgt vastgesteld:

Stap 1: de vereniging bestelt het drukwerk bij de communicatiedienst. Deze dienst berekent de som die door de vereniging moet betaald worden. De berekening en het te betalen bedrag wordt op een formulier aan de vertegenwoordiger van de vereniging bezorgd.

Stap 2: wanneer het drukwerk klaar is, wordt de vertegenwoordiger van de vereniging daarover via de communicatiedienst verwittigd.

Stap 3: de vertegenwoordiger van de vereniging betaalt aan de hand van het door de communicatiedienst opgestelde formulier het verschuldigde bedrag aan de financieel beheerder. Deze  bevestigt op het formulier dat het verschuldigde bedrag betaald is.

Stap 4: de vertegenwoordiger van de vereniging gaat daarna met het formulier naar de stedelijke drukkerij, waar hem/haar het drukwerk wordt meegegeven.

Stap 5: de formulieren worden in de stedelijke drukkerij bewaard voor de opmaak van het jaaroverzicht.

Artikel 4: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid gestuurd.

Contactinformatie