Retributie op het afleveren van trouwboekjes

Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt er een retributie gevestigd op het afleveren van trouwboekjes.  De retributie is verschuldigd door de personen aan wie het trouwboekje wordt afgeleverd.

Artikel 2:
De retributie wordt vastgesteld op 5 EUR per trouwboekje en is betaalbaar bij het afleveren van het trouwboekje.

Artikel 3:
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk ingevorderd worden.

Artikel 4:
Afschrift van dit besluit zal voor toezicht gezonden worden aan de Hogere Overheid.