Retributie op het maaien van sportvelden

Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een retributie geheven voor het maaien van sportvelden en grasperken van verenigingen wanneer dit maaien gebeurt door het stadspersoneel op aanvraag van de vereniging.

Artikel 2:
Het tarief voor het maaien wordt vastgesteld als volgt:

  • 980 EURO voor een wedstrijdvoetbalveld of A-veld of voor een sportveld met een dichte grasmat van dezelfde oppervlakte (110 m x 70 m);
  • 650 EURO voor een B-voetbalveld, hoofdzakelijk dienstig als tweede competitieveld;
  • 490 EURO voor de voetbaltrainingsvelden.
  • Voor andere sportvelden met dichte grasmat, welke groter of kleiner zijn dan een voetbalveld, zal het tarief groter of kleiner zijn dan 975 EURO, en worden berekend in verhouding tot de oppervlakte.

Voor verenigingen die sportvelden gebruiken, welke eveneens door de stad ter beschikking worden gesteld van andere clubs, wordt het bovenvermeld tarief verminderd met 245 EURO. Verenigingen welke niet beschikken over een clublokaal worden getarifeerd aan 50% van het betreffende tarief. Het maximum tarief dat een vereniging moet betalen voor het maaien van al haar sportvelden wordt vastgesteld op 2.110 EURO.

Artikel 3:
De retributie is verschuldigd door de persoon die aan het stadsbestuur gevraagd heeft het werk uit te voeren.

Artikel 4:
De retributie, zoals in voorgaande artikels vastgesteld, dient betaald te worden aan de financieel beheerder alvorens de gevraagde werken uitgevoerd kunnen worden. De betaling mag evenwel in twee schijven verricht worden. De uiterste betalingstermijnen worden vastgesteld op einde maart en einde september van het aanslagjaar.

Artikel 5:
Als de betaling niet in der minne kan geregeld worden, zal de retributie burgerrechterlijk ingevorderd worden.

Artikel 6:
Afschrift van dit besluit wordt voor toezicht gezonden aan de Hogere Overheid.

 

Contactinformatie