Stad Maaseik legt positieve rekeningen op tafel

29
jun
2020

De jaarrekeningen van stad, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik (AGBIM) sluiten af met een batig exploitatiesaldo. Het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM – ondergrondse parkeergarages) is nog steeds onvoldoende rendabel om zonder inbreng van het stadsbestuur te werken.

Belangrijke stappen in een gezond financieel beleid

“Samen met Burgemeester Johan Tollenaere hebben we een aantal belangrijke stappen gezet in het financiële beleid van de stad Maaseik”, zegt Ann-Sofie Custers, schepen van financiën. “Na overleg met de RSZ in Brussel hebben we de achterstallige responsabiliseringsfacturen sedert 2017 en oplopende boetes kunnen oplossen.”

In december van vorig jaar hebben we na een jarenlange discussie over de omvang van de inbreng van de steden Maaseik en Bree in de nieuwbouw van het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) met een positieve noot kunnen afsluiten. De partijen hebben een aanvullende overeenkomst gesloten waarbij Maaseik een lange-termijnverbintenis heeft opgenomen van € 14.808.661,66 die via een jaarlijkse investeringstoelage van €493.622,06 zal uitgekeerd worden aan ZMK. Omwille van liquiditeitsproblemen bij ZMK maakte de stad Maaseik in 2019 een voorschot van € 740.000 euro over aan ZMK voor de periodes 2020 en 2021. Deze wordt verrekend met de investeringstoelage.

Daarnaast werden de onderhandelingen met de gemeente Dilsen-Stokkem en de firma Steengoed opgestart over de grindwinning Elerweerd, waarbij de eerste grindbelastingen voor Maaseik reeds zijn ontvangen in december 2019.

Ook kunnen we als Stad en OCMW, net als alle andere gemeentes, genieten van een financiële meevaller. De hogere overheden hebben besloten dat ze 50% tussenkomen in de responabliseringsfactuur van de pensioenen.

Ook op investeringsvlak konden we een aantal projecten verder afwerken, sommige zelfs afronden en enkele nieuwe staan al in de startblokken. Denk maar aan enkele grote wegenwerken zoals de Rotemerlaan, de Breeërweg, de Gruitroderlaan en zelfs de werken aan de Bleumerstraat, maar ook de vernieuwing van het Administratief Centrum in Maaseik en de uitbreiding van het woonwagenterrein met 16 extra standplaatsen.

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast

Door goed bestuur, efficiënt omgaan met gemeenschapsgelden en enkele meevallers kunnen we een positieve rekening voorleggen. Er is altijd een maar. Voorzichtigheid blijft wel een sleutelwoord.

Er zijn nog enkele uitdagingen. Het afbouwen van de schuldgraad in onze stad blijft een prioriteit, waarbij we bijkomende aandacht moeten geven aan de balloonlening 2023. Ook hebben we nog geen duidelijkheid in een aantal juridische procedures. Maar ook voor de pensioenen van ons eigen personeel blijft de vraag van Ethias om de pensioenpot te spijzen.

Overigens merken we binnen het OCMW net zoals vorig jaar een stijging van de financiële steunverlening en van de leefloonbedragen.

Blik op de toekomst

Als stadsbestuur blijven we inzetten op gezonde financiën. Ook in de meerjarenplanning 2020-2025 staan enkele grote projecten binnen onze thema’s: topwoonstad – beleven - dienstverlening.

Enkele grote wegenwerken: Gruitroderlaan, Gremelsloweg fase 2, opstart onderhandelingen Weg naar As.

Enkele prestigeprojecten om Maaseik meer op de kaart te zetten zoals de poort Nationaal Park Hoge Kempen en nog zoveel meer.

Contactinformatie