verkiezingen.jpg

Stemming bij volmacht

Op 26 mei 2019 zijn het weer verkiezingen en zullen alle meerderjarige Belgen drie maal hun stem moeten uitbrengen:
  1. Federaal parlement
  2. Vlaams parlement
  3. Europees parlement

Wat als je niet beschikbaar bent op de dag van de verkiezingen?

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Aanpassingen aan de kieswetgeving tussen 2002 en 2009 hebben de volmachtgeving sterk versoepeld.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming.

Lees hier meer over op de website van binnenlandse zaken en download ook daar je volmachtformulier.

Contactinformatie