Stopzetten van je zaak

Als je wil stoppen met je zaak in Maaseik, dan moet je dit melden bij de stad Maaseik en bij de federale overheid. 

Stopzetten van een eenmanszaak

  • Ga naar een ondernemingsloket om je onderneming te schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • Je ontvangt dan een bewijs van stopzetting.

Vennootschappen

  • Wil je jouw vennootschap tijdelijk onderbreken? Geef dit als zaakvoerder aan bij een ondernemingsloket.
  • Wil je jouw vennootschap stopzetten? Dan moet je notaris een akte van ontbinding opstellen. Je krijgt dan een bewijs van stopzetting. Jij of jouw notaris maakt eveneens een akte van vereffening op, tenzij alle aandelen bij één persoon terechtkomen.

Andere verplichtingen

Als je een bewijs van stopzetting hebt ontvangen, breng dan het volgende in orde:

  1. Heb je personeel? Breng dan je sociaal secretariaat op de hoogte. Zij verwittigen de RSZ en de dienst bedrijfsvoorheffing.
  2. Vraag een schrapping bij je sociaal verzekeringsfonds. Neem je identiteitskaart mee en een bewijs van stopzetting, verkregen bij het ondernemingsloket.
  3. Meld de stopzetting bij de dienst Financiën van stad Maaseik om je vestigingsbelasting te beëindigen.
  4. Meld de stopzetting bij de federale overheidsdienst Financiën.
  5. Ben je ambulante handelaar? Geef je leurkaart af bij een ondernemingsloket.

Contactinformatie