woonloket.jpg

Tarieven omgevingsvergunning

OMGEVINGSAANVRAAG

 

Bedrag (€)

MAASEIK 

voorstel

tarieven

Eenvoudige procedure en melding

 
 

Stedenbouwkundige handeling

 25

 

IIOA (milieu) - natuur

 25

 

Gemengd project

 40

Gewone procedure

 
 

Stedenbouwkundige handeling

 40

 

IIOA (milieu) - natuur

 40

 

Gemengd project

 80

Nieuwe verkaveling

 

 40

Verkavelingswijziging

 

 60

Verzoek tot bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden

 

 40

Verzoek tot omzetting van milieuvergunning naar permanente omgevingsvergunning

 

 40

   

DIVERSE AANVRAGEN

  

Aanvraag planologisch attest

 

 200

Aanvraag stedenbowkundig attest

 

 35/attest

Aanvraag stedenbouwkundig uitreksel

 

 35/uittreksel

Uitreksel plannenregister / vergunningenregister

 

35/uittreksel

Aanvraag verzaking verkaveling

 

 25

Aanvraag ioniserende straling of vuurwerkvergunning

 

 40

Conformiteitsattest ikv de wooncode

 

 62,5/woning

   

BIJKOMENDE KOSTEN

  

Aangetekende zendingen

 

werkelijke kost

Bijkomende woongelegenheden

 

 20/we

Bijkomende loten

 

 100/lot

Voor het organiseren van een projectvergadering

 

 150

Voor het digitaliseren van een analoog dossier

 

 25

Voor het organiseren van een verplichte informatievergadering

 

 100

Voor het wijzigen van het voorwerp van de aanvraag

 

 25

Publicatie in dag/weekblad

 

werkelijke kost

Dossier met wegenis

 

25