thuisbatterij.jpg

Thuisbatterij

Deze premie werd versneld stopgezet en er is een lange doorlooptijd voor behandeling van dossiers.

  • De Vlaamse Regering heeft beslist dat thuisbatterijen met een AREI-keuringsattest na 31 maart 2023 geen aanspraak meer maken op de premie.
  • Er wordt geen uitzondering gemaakt voor thuisbatterijen die niet tijdig geplaatst en/of gekeurd konden worden (vertraagde leveringen, een aannemer die niet tijdig meer kan plaatsen, een keuring die niet tijdig kan plaatsvinden of andere redenen van overmacht).
  • U moet een volledig premiedossier binnen de 9 maanden na datum van indienstname (= datum AREI-keuringsattest) van de thuisbatterij-installatie indienen.
    Het aanvraagloket blijft open tot en met 31-12-2023 voor thuisbatterijen met een AREI-keuringsattest dat dateert van 31/03/23. Vanaf 1 januari 2024 is het premieloket definitief gesloten.

Lange doorlooptijd voor behandeling van dossiers: Omwille van het groot aantal premie-aanvragen, bedraagt de behandelingstermijn voor premie-aanvragen 6 maanden. Het heeft geen zin om tussentijds te informeren naar de stand van zaken van uw dossier. Als u na 9 maanden nog geen enkele reactie van VEKA ontving, gelieve ons te contacteren. Uiteraard is het altijd belangrijk dat u onmiddellijk checkt of u een (automatisch) ontvangstmelding kreeg na het indienen. Hou deze goed bij en contacteer ons onmiddellijk als u die niet ontvangen hebt. Als u na het indienen een automatische ontvangstmelding kreeg met een dossiernummer, hebben we uw dossier ontvangen.

Veel dubbele dossiers: VEKA ontvangt heel veel dubbele aanvragen voor dezelfde thuisbatterij. Het heeft geen zin om de premie meerdere keren aan te vragen als de behandelingstermijn oploopt. Het is ook niet nodig is om na de melding van Fluvius over conformiteit van de thuisbatterij een nieuwe aanvraag in te dienen. VEKA ontvangt die info rechtstreeks van Fluvius en voegt dit toe aan het dossier.

Overige info kan je hier terugvinden