Trajectcontroles

7
feb
2024

Stad Maaseik wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid in bepaalde wijken en straten verhogen en zet daarom fors in op handhaving van snelheidsbeperkingen. Met het invoeren van de trajectcontroles wil het stadsbestuur het aantal snelheidsovertredingen doen dalen en zich engageren voor een veiliger verkeer én gedragsverandering bij de automobilisten.

 

Veiligheid en leefbaarheid

Overdreven snelheid speelt vaak een belangrijke rol bij zware verkeersongevallen. Door hun permanente karakter zijn trajectcontroles een effectief middel om snelheidsverlaging af te dwingen bij bestuurders.

 

Trajectcontrole locaties

 • Bleumerstraat = 30 km/ uur

 • Neermolenstraat = 50 km/uur

 • Verloren Kost = 50km/uur

 • Weg naar As = wisselend regime 30 of 50 km/uur hetwelk aangeduid wordt door dynamische borden.

  • De zone 30 borden zijn uren actief.

   • Ma – di – do – vrij:
    8 – 8.50 uur
    12 - 13 uur
    15.10 – 15.40 uur

   • Woe
    8 – 8.50 uur
    12 - 13 uur

   • Niet onder de schoolvakanties en weekenden!

GAS-boetes

Bij plaatsing van de trajectcontroles wordt het nieuwe GAS-reglement toegepast dat het stadsbestuur opstelde in functie van beperkte snelheidsovertredingen. Wie te snel rijdt, krijgt een boete. Alleen zo kunnen we lokaal extra inzetten op verkeersveiligheid die het gevolg is van de trajectcontrole. 

 

Samenwerking externe partner

De exploitatie van de trajectcontroles wordt uitbesteed aan een private partner door middel van een concessieovereenkomst. De private partner financiert de investerings- en exploitatiekosten voor de trajectcontroles in ruil voor een concessievergoeding, die overeenkomt met een bedrag per beperkte snelheidsovertreding.