Verkeerssituatie brug Aldeneik

7
aug
2023

Belangrijke verkeersinformatie omtrent een recente ontwikkeling betreffende de brug over de Bosbeek op het kruispunt van de Hamontweg en Willibrordusweg in Aldeneik.

Na melding van een oplettende buurtbewoner heeft onze Dienst Werken een inspectie uitgevoerd en helaas vastgesteld dat er een gedeelte van het gewelf onder de brug is ingestort. Dit heeft geleid tot een verzakking van de rijweg, waardoor er onmiddellijke maatregelen genomen moesten worden.

In nauw overleg met onze bevoegde schepen Stijven is er besloten om de brug tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De veiligheid van onze inwoners staat altijd voorop. Momenteel wordt de nodige signalisatie geplaatst om deze afsluiting te ondersteunen.

Er zal zo snel mogelijk een stabiliteitsdeskundige worden geraadpleegd om een grondige beoordeling te maken van de draagkracht van de brug. Pas wanneer er zekerheid is over de veiligheid, zal de brug heropenen voor het verkeer.

We begrijpen dat dit tijdelijke ongemak met zich meebrengt en willen jullie danken voor jullie begrip. De veiligheid van iedereen staat voorop, en het stadsbestuur zal er alles aan doen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Ook worden er de nodige stappen ondernemen om de hulpdiensten en andere relevante instanties op de hoogte te brengen van deze situatie. Bovendien zal er contact worden opgenomen met Limburg.net om ervoor te zorgen dat de huisvuilophaling zo vlot mogelijk verloopt.