Vernieuwing GAS-reglement

6
sep
2022

Om overlast aan te pakken voert de stad Maaseik een preventief beleid om burgers zo goed mogelijk te informeren en te sensibiliseren. In de politieverordening ter beteugeling van overlast van de stad Maaseik staan duidelijke regels omschreven die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te vrijwaren en om de openbare overlast (onder andere het bevuilen van het openbaar domein, wildplassen, nachtlawaai enz.) te bestrijden.

Iedereen wil een fijne en nette gemeente waarin het aangenaam vertoeven is. De gemeente moet daarom waken over de openbare orde (rust, veiligheid, gezondheid en netheid). De GAS-reglementering (Gemeentelijk Administratieve Sancties) geeft de gemeente daarbij een extra instrument om sneller te reageren op problemen van lokale overlast. Een aantal overlastfenomenen worden immers vaak niet behandeld door het parket en zouden daardoor anders onbestraft blijven.

Stad Maaseik stemde haar vernieuwde GAS-reglementering zoveel mogelijk af op het GAS-reglement van Dilsen-Stokkem, behorende tot dezelfde politiezone. Verder werd er rekening gehouden met actuele overlastfenomenen. Zo wordt o.a. een bepaling ingevoerd omtrent de handel of het bezit schadelijke middelen zoals lachgas en geldt er voortaan een algemeen verbod op vuurwerk, ook tijdens de nieuwjaarsnacht. Verder geldt ook een algemeen verbod op kamperen op plaatsen die daarvoor niet zijn ingericht.

In Wurfeld werd een nieuw speelplein ingericht waarbij barbecues ter beschikking gesteld worden, hiervoor worden de regels mee opgenomen.

Voortaan kan aan minderjarigen vanaf de leeftijd van 14 jaar een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd worden bij een overtreding van de verordening. De wetgever voorzag deze verlaging van de leeftijd reeds in 2014 waarbij er voor minderjarigen een aantal waarborgen zijn voorzien.

Overtredingen kunnen vastgesteld worden door de politie en door speciaal daarvoor aangestelde ambtenaren.

Een gezamenlijke provinciale sanctionerende ambtenaar zal zich uitspreken over eventuele sancties. Daarvoor werd in 2018 reeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie. Deze sanctionerend ambtenaar kan bij meerderjarigen dossiers selecteren die in aanmerking komen voor bemiddeling, bij minderjarigen is het bemiddelingsaanbod verplicht.

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen stad Maaseik en stad Tongeren inzake bemiddeling werd op 5 september 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Contactinformatie