Voorrangsbewijs voor zorgpersoneel Maaseik klaar

24
mrt
2020

Onze zorgverleners leveren enorme inspanningen om het coronavirus af te remmen. Stad Maaseik wil ze op alle mogelijke manieren ondersteunen. Zorgverleners werken lange en onregelmatige uren en moeten deze dagen constant beschikbaar zijn. Daarom voert de stad Maaseik voorrangsbewijzen in waarmee zorgpersoneel voorrang krijgt in alle Maaseiker supermarkten, voedingswinkels en apotheken. Deze worden de komende dagen verdeeld.

Supermarkten en andere voedingswinkels moeten omwille van de coronacrisis een strikt beleid voeren over het aantal mensen dat gelijktijdig de winkel mag betreden. Dat moet ervoor zorgen dat mensen voldoende afstand kunnen houden tijdens het winkelen. Daardoor ontstaan er soms wachtrijen aan de winkel.

Het zorgpersoneel klopt lange uren en moet snel in en uit de winkel kunnen om het nodige te kopen. Daarom heeft de stad Maaseik een voorrangsregeling voor zorgverleners afgevaardigd. De stad heeft een uniform pasje gemaakt. "Daarmee kunnen zorgverleners aantonen dat ze recht hebben op voorrang," zegt burgemeester Tollenaere. "We hebben ervoor gekozen om een uniform pasje te maken. Zo is het duidelijk voor het winkelpersoneel en wachtende klanten wie recht op voorrang heeft."

De stad verdeelt de pasjes aan het ziekenhuis, woonzorgcentra, huisartsen en apothekers. Andere zorgverleners, zoals medewerkers van thuiszorg, zullen dit voorrangsbewijs op aanvraag kunnen krijgen. Het is natuurlijk belangrijk dat dit enkel aan wie het nodig heeft ter beschikking wordt gesteld, zodat de fast lane geen ‘slow lane’ wordt.

Verschillende voedingszaken gaven al aan graag mee te werken aan dit initiatief.
Vele andere steden en gemeenten volgen deze aanpak. "Dat bewijst dat vele zorgverleners over het ganse land de noodzaak voelen om op korte tijd hun boodschappen te kunnen doen," besluit Tollenaere. "We moeten in deze moeilijke periode alles doen wat we kunnen om de zorg te ondersteunen."

In alle winkels worden informatie-affiches gehangen (zie hieronder) om mensen te informeren en om beroep te doen op hun begrip.