Werken Maaseikerbaan hervat

Vorige week werd de werf Maaseikerbaan stilgelegd door de Burgemeester van Bree mevr. Liesbeth Van der Auwera o.w.v. ongerustheid over de opslag van mogelijk schadelijke teerhoudende fundering.

De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) analyseerde de nodige stalen en kon daarna bevestigen dat het opgebroken materiaal geen speciale behandeling nodig heeft. De afvalstroom kan nu rechtstreeks afgevoerd worden via de vergunde stockageplaats van de aannemer in Lummen, van waar het vertrekt voor verwerking in Eindhoven. Het is dus niet nodig om materiaal tijdelijk te stockeren in de werfzone. 

Hierdoor kunnen de werken volgende week hervat worden. Mits gunstige weersomstandigheden zou dit betekenen dat begin oktober de reeds opgebroken rijweghelft kan afgewerkt worden en dat de rioleringswerken aan de andere kan van de rijweg kunnen opstarten.