WhatsApp buurtpreventie

WhatsApp is een app waarmee je via een internetverbinding met elkaar kan chatten, bellen en zelfs beeldmateriaal kan doorsturen, één-op-één, maar ook in groep. Via een WhatsAppgroep in jouw buurt kan je een oogje in het zeil houden en je buurt daarmee veiliger maken. Dat is het uitgangspunt van het burgerinitiatief buurtpreventie via de smartphone. Wil jij ook graag toetreden tot een bestaande burgerpreventie groep in jouw gemeente? Elke inwoner van de gemeente Maaseik kan zich aanmelden voor de buurtpreventie via WhatsApp.

Signaleren van verdachte situaties volgens de SAAR-methode:

 • Signaleer (je merkt iets op, je ziet iets verdacht)
 • Alarmeer (Alarmeer de politie via 101, het is verplicht om dit eerste te doen alvorens de WhatsApp-groep te gebruiken)
 • App (waarneming bekend maken aan andere via WhatsApp-groep)
 • Reageer (bijvoorbeeld lichten aandoen, vriendelijk vragen aan iemand of men de weg kwijt is, …)

Hoe lid worden?
Een vrijwillige coördinator uit de buurt beheert de app en buurtbewoners kunnen lid worden. Er wordt een afsprakencharter opgesteld dat elke deelnemer dient te ondertekenen.Om deel uit te kunnen maken van een groep dient men uiteraard effectief in de buurt te wonen of een zelfstandige activiteit in de betrokken buurt uit te oefenen. Registreren is enkel mogelijk via het online inschrijfformulier.

Bij inschrijving verklaart men akkoord te gaan met het afsprakencharter, waarna men wordt toegevoegd aan de WhatsApp-groep door de vrijwillige coördinator.

Rol van de buurtcoördinator

 • Beheerder van de groep
 • Verantwoordelijk voor het verzamelen en toevoegen van leden uit de buurt
 • Ziet toe op correct gebruik, cfr. afsprakencharter
 • Contactpersoon voor stadsbestuur

Rol van het stadsbestuur

 • Faciliteren en informeren.
 • Online overzicht van actieve netwerken op www.maaseik.be met daarop inschrijvingsformulier en contactgegevens van de desbetreffende buurtcoördinatoren.
 • Aankoop en plaatsing van waarschuwingsbordjes.

Wijkindeling overzichtskaart

Wijkindeling overzicht met straatnamen

 

Contactinformatie