wolf banner menu

De wolf in Vlaanderen

Sinds enkele jaren leven er opnieuw wolven in Vlaanderen. Maaseik behoort tot het wolven-risico-gebied. 

Terugkeer van de wolf is goed nieuws!

Dat de wolf terug is in Vlaanderen, is goed nieuws. Veertig jaar geleden werd er binnen Europa beslist om bepaalde soorten te beschermen, waaronder ook de wolf. Het feit die nu terug is, is een teken dat de natuur zich ondanks alles kan herstellen. Er moet uiteraard nog veel gebeuren op het vlak van biodiversiteit, maar de terugkeer van de wolf is alvast een stap in de goede richting.

Wolven hebben ook hun nut binnen het ecosysteem. Zo kunnen ze ziektes onderdrukken. Bij hoefdieren kiezen ze bijvoorbeeld zwakke en zieke dieren uit, waardoor ziekten zich minder snel verspreiden bij die soort. Op die manier zorgen ze voor een gezonde populatie bij hun prooidieren. Minder ziektes bij dieren is ook beter voor onze volksgezondheid, want in zeer zeldzame gevallen kan een ziekte bij dieren ook gevolgen hebben voor de mens. Dat hebben we de laatste jaren aan den lijve ondervonden…

Wolvenkalender

Informatie voor veehouders

Informatie voor jeugdbewegingen

Informatie ter ondersteuning van veehouders

Het is al meer dan 100 jaar geleden dat we in onze contreien als mens en ondernemer rekening moesten houden met de wolf.  We horen en lezen vaak dat schapen en ander (klein)vee makkelijke prooien vormen, omdat ze opgesloten zitten en weinig weerstand bieden. Het Wolven plan Vlaanderen initieert de nodige acties om de bedreigde soort te beschermen én om een samenleving met de wolf mogelijk te maken. 

Veehouders kunnen hun dieren het best beschermen door de omheining wolfwerend te maken. Ze kunnen terecht bij het Wolf Fencing Team (www.wolffencing.be) voor technisch advies, begeleiding bij administratie en hulp bij de plaatsing. Om veehouders nog meer ondersteuning te bieden, werkte het Agentschap voor Natuur en Bos samen met het Wolf Fencing Team een brochure en filmpje uit. Hierin worden alle mogelijke maatregelen en benodigdheden voor wolfwerende maatregelen uitgelegd en verduidelijkt. 

Brochure

Filmpje wolfwerend omheining

Filmpje hoe beschermen tegen de wolf

De  vzw  Vlaamse  Schapenhouderij en RCC-Belgium ontwikkelden ok een informatiefolder om zowel de particulieren als de beroepsmatige veehouders te motiveren en te adviseren om hun percelen wolfproof af te sluiten.  

Informatiefolder voor veehouders in wolven-risico-gebied

Informatie voor jeugdbewegingen

Maaseik en dan vooral de deelgemeenten Neeroeteren en Opoeteren zijn een populaire bestemming voor heel wat jeugdbewgingen om hun jaarlijks kamp door te brengen.
Waar moet je mee rekening houden als je op kamp gaat in wolvengebied? Je leest er alles over in deze brochure van Natuur en Bos.

Brochure op kamp in wolvengebied

Nog meer informatie rond de wolf in Vlaanderen: www.natuurenbos/wolf.

Contactinformatie