woningskwaliteit.jpg

Woningkwaliteit

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. 

Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst en gedurende de hele looptijd van de huur voldoen aan deze vereisten. 

Waaraan moet een woning voldoen

Een minimum aan comfort

 • Minimale sanitaire voorzieningen: goedwerkende toilet, badkamer met bad of douche, stromend water aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder
  • Warm water in keuken/badkamer
 • Kookgelegenheid (keuken) en drinkbaar water
 • Aansluiting voor de plaatsing van verwarming, vanaf 2021 verplicht verwarmingstoestel in een leefruimte
 • Correcte afwerking van vloeren, wanden en plafonds
 • Goede staat van ramen en deuren
 • Vrije toegankelijkheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer
 • Structurele stabiliteit van het gebouw
 • Stabiliteit van dak, muren en vloeren

Veiligheid

 • Voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten 
  • Bijzonderheid Vlaamse Wooncode: 2 vrije geaarde stopcontacten in keukenfunctie naast de stopcontacten in gebruik voor vaste toestellen zoals koffiezet, koelkast, microgolfover,...
 • Veilige gas- en verwarmingsinstallaties, zonder CO-gevaar
  • Aanvoer verbrandingslucht, afvoer rookgassen
  • Aanvoer brandstof moet veilig zijn
 • Veilige trappen
  • Leuningen, ballustrades, treden, hellingsgraad,...
 • Voldoende rookmelders 

Gezondheid

 • Geen vochtproblemen. Bij de beoordeling van vochtproblemen gaan we uit van zichtbare schade, niet de aanwezigheid van een lek of ander gebrek. De schade moet dus hersteld zijn
 • Mogelijkheid tot voldoende en veilige verluchting en natuurlijke verluchting
  • Veilige verluchting houdt in dat er door het verluchten geen inbraakrisico intstaat
 • De aanwezigheid van drinkbaar water (geen loden leidingen)
  • Indien enkel een waterput aanwezig, dan dient er jaarlijks een attest afgeleverd te worden dat de kwaliteit van het water bevestigt

Minimale isolatie


 

Bijkomende nuttige informatie:

 

Contactinformatie