verkaveling.jpg

Verkoop loten Leemhoek

4
sep
2023

33A en 53A bevinden zich aan de Spoorwegstraat, terwijl 74A langs de Maastrichtersteenweg ligt. 

Lees de voorwaarden voor loten 33A en 53A. Lot 74A is zonder voorwaarden.

 • Periode voor bieding = 01.09.2023 – 2.10.2023 tot 16 uur
 • Minimumprijs
  • Lot 33A – 04a 26ca: €63.900
  • Lot 53A – 07a 35ca: €110.250
  • Lot 74A – 05a 80ca: €87.000

Voor loten 33a/53 geldt volgende procedure:

 • ondertekenen aankoopbelofte tijdens bekendmakingsperiode (belofte kan verkregen worden per mail)
 • Toewijzing door College van Burgemeester en Schepenen (binnen 1 maand na einde bekendmaking)
  • Aan enige bieder 
  • bij gelijk bod zullen de kandidaat-kopers uitgenodigd worden en dan wordt door middel van lottrekking het lot toegewezen.

Voor lot 74a geldt volgende procedure:

 • Biedingen onder gesloten omslag. (tijdens bekendmakingsperiode)
 • Toewijzing, enkel als het bod hoger is dan de minimum verkoopprijs welke is vastgesteld door de gemeenteraad, door College van Burgemeester en Schepenen: (binnen 1 maand na einde bekendmaking)
  • aan enige bieder 
  • bij gelijk bod zal aan iedereen die het hoogste bod heeft uitgebracht gevraagd worden om éénmalig een hoger bod te doen. 
   • Toewijzing:
    • aan hoogste bieder. 
    • bij gelijk bod zullen de kandidaat-kopers uitgenodigd worden en dan wordt door middel van lottrekking het lot toegewezen.

De procedure van lottrekking:De lottrekking zal gebeuren in aanwezigheid van een lid van het College van Burgemeester en Schepenen en een ambtenaar. De namen worden op een papier genoteerd. Deze worden gevouwen en in een ondoorzichtige doos gedaan. De ambtenaar zal dan een naam trekken uit de doos.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor bebouwing? Neem contact op met de dienst omgeving via omgeving@maaseik.be. Voor gedetailleerde aankoopinformatie kun je terecht bij de dienst grondbeleid via grondbeleid@maaseik.be.