Riolerings- en wegeniswerken van de Gremelsloweg en Broekkempweg

Het einde van de werken van fase 3 zijn in zicht. Alvorens fase 4 begint, zal de onderlaag voorzien worden van asfalt. Tijdens fase 4 wordt de toplaag aangebracht, dit kan enkel gebeuren bij droog weer en vorstvrije temperaturen. De omschakeling naar fase 4 zal gebeuren op maandag 13 maart 2023.

- Fase 4

- Fase 3

- Fase 2

- Fase 1

Fase 4

Tijdens fase 4 is de Gremelsoweg onderbroken tussen de kruispunten Driebekenweg en Jagersborgweg.

De uitvoeringstermijn van fase 4 is voorzien vanaf 13 maart 2023 tot eind mei 2023.

Fase 3

Wanneer de riolerings- en wegenwerken uitgevoerd worden in fase 3 is de Gremelsloweg tijdens de uitvoering van de werken onderbroken voor doorgaand verkeer. Tijdens fase 3 zijn de Witbeekweg en Broekbergweg bereikbaar via het noorden (Weertersteenweg). De overige straten van de industriezone zijn bereikbaar via het zuiden (Diestersteenweg).

De uitvoeringstermijn van fase 3 is voorzien vanaf 24 oktober 2022 tot eind maart 2023.

Fase 2

De Gremelsloweg is tijdens deze uitvoering van de werken tijdens fase 2 onderbroken voor doorgaand verkeer. Hieronder vind je het signalisatieplan van fase 2. De zone omvat het kruispunt van de Broekbergweg tot en met de Witbeekweg. Ter hoogte van deze zone gaat de Gremelsloweg onderbroken zijn. Op twee locaties wordt een tijdelijke doorgang voorzien voor bestemmingsverkeer.

De uitvoeringstermijn van fase 2 is voorzien vanaf 19 september 2022 tot eind oktober 2022.

Fase 1

Vanaf 22 augustus 2022 start fase 1 van de riolerings- en wegeniswerken op de Gremelsoweg. Deze weg is tijdens de uitvoering van de werken onderbroken voor doorgaand verkeer.

Hieronder vind je het signalisatieplan van fase 1. Dit plan omvat de zone van Gremelsloweg nummer 44  tot aan de Broekbergweg. Ter hoogte van deze zone gaat de Gremelsloweg onderbroken zijn. De uitvoeringstermijn van fase 1 is voorzien van 22 augustus 2022 tot eind september 2022.