Riolerings- en wegeniswerken van de Gremelsloweg en Broekkempweg

De werken van fase 1 met uitzondering van de toplaag van de asfaltverharding zullen omstreeks 19 september 2022 afgerond worden. Aansluitend zal fase 2 opgestart worden.

- Fase 2

- Fase 1

Fase 2

Wateronderbreking op 29/09 

De Gremelsloweg is tijdens deze uitvoering van de werken tijdens fase 2 onderbroken voor doorgaand verkeer. Hieronder vind je het signalisatieplan van fase 2. De zone omvat het kruispunt van de Broekbergweg tot en met de Witbeekweg. Ter hoogte van deze zone gaat de Gremelsloweg onderbroken zijn. Op twee locaties wordt een tijdelijke doorgang voorzien voor bestemmingsverkeer.

De uitvoeringstermijn van fase 2 is voorzien vanaf 19 september 2022 tot eind oktober 2022.

Fase 1

Vanaf 22 augustus 2022 start fase 1 van de riolerings- en wegeniswerken op de Gremelsoweg. Deze weg is tijdens de uitvoering van de werken onderbroken voor doorgaand verkeer.

Hieronder vind je het signalisatieplan van fase 1. Dit plan omvat de zone van Gremelsloweg nummer 44  tot aan de Broekbergweg. Ter hoogte van deze zone gaat de Gremelsloweg onderbroken zijn. De uitvoeringstermijn van fase 1 is voorzien van 22 augustus 2022 tot eind september 2022.