Werken CCAO en Bib Maaseik

Op maandag 12 december starten de werfvoorbereidingen voor de verbouwingen aan het Cultuurcentrum Achterolmen (CCAO) en de nieuwbouw van Bib Maaseik.

Parking
Door deze voorbereidende werken wordt een groot deel van de parking aan de achterzijde en zijkant van het gebouw ingenomen door de werf. De parking aan de voorzijde van het gebouw blijft in gebruik. Daarnaast biedt de parking op de site van het oud zwembad ook nog extra parkeergelegenheid.

De glasbollen krijgen een nieuwe, nog te bepalen, locatie in de buurt.

Timing van de werken
De werken zullen ongeveer 18 maanden in beslag nemen en we hopen deze nieuwe parel langs de Van Eycklaan, waar cultuur in al zijn vormen een plek krijgt, te openen in juni 2024.

12-12-22

Voorbereidende werken werfinrichting

09-01-23

Afbraakwerken fase 1: trappenhal en graafwerken Bib

01-07-23

Ruwbouw bib klaar

juni 2024

Opening nieuwe cultuurtempel

Wat met de voorstellingen?
Tot en met 31 maart blijven er avondvoorstellingen plaatsvinden in het CCAO. Daarna wordt de binnenkant van CCAO aangepakt en volledig gerenoveerd. Voor het cultuurprogramma 2023-2024 werkt onze dienst cultuur een volwaardig cultuurprogramma uit met voorstellingen op alternatieve locaties in Maaseik.

Vragen?
Indien u een vraag of opmerking heeft, dan kan u tijdens de kantooruren telefoneren naar het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800 20 560 of mailen naar communicatie@maaseik.be.


Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we graag naar het nieuwsbericht:
Cultuurcentrum Achterolmen en Bibliotheek Maaseik in de 21ste eeuw: “Samen apart, samen sterk!”

Lees het hier