wegenwerken.jpg

Werkzaamheden op N721 Maaseikerbaan/Breeërweg

- 21 oktober 2020 - 

Rijweg volledig afgesloten tussen kruispunt Den Tip en Bergstraat vanaf vrijdagavond 23 oktober voor toplaag asfalt

Heraanleg Maaseikerbaan eind deze week klaar: rijweg opnieuw open in beide richtingen

Eind deze week wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichtingswerken van de Maaseikerbaan/Breeërweg, tussen Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik). Dit weekend wordt de toplaag asfalt geplaatst op het nog ontbrekende stuk van de gewestweg. 

Toplaag asfalt: geen verkeer mogelijk vanaf vrijdag 23 oktober 20 uur

De aannemer moet nog de toplaag asfalt plaatsen vanaf het kruispunt Den Tip tot net voorbij de Bergstraat. Mits gunstige weersomstandigheden worden de werken als volgt uitgevoerd:

  • Vrijdagavond 23 oktober (20 uur): aanbrengen kleeflaag
  • Zaterdag 24 oktober (hele dag): aanbrengen toplaag asfalt en definitieve wegmarkering
  • Zondag 25 oktober: openstellen van de rijweg tussen Opitter en Neeroeteren in de loop van de dag

Vanaf vrijdagavond 23 oktober tot en met zondag 25 oktober is de rijwegvanaf Den Tip tot net voorbij de Bergstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. Ook de zijstraten in die zone zijn nietbereikbaar via de Maaseikerbaan/Breeërweg. De kleefklaag kan ernstige schade aan je auto toebrengen. Wij vragen daarom om het rijverbod maximaal te respecteren.

Opgelet: Bovenstaande planning is steeds onder voorbehoud van werf – en weersomstandigheden.

Rijweg in beide richtingen open

Loopt alles volgens plan, danwordt vanaf zondag 25 oktober in de loop van de dag de rijweg tussen Bree en Opitter opnieuw in beide richtingen opengesteld. Het eenrichtingsverkeer naar Bree zal daardoor vervallen waardoor bewoners en handelaars opnieuw vlotter bereikbaar zijn.

Na het weekend zal de aannemer nog de laatste werkzaamheden uitvoeren, maar zonder verkeershinder. Ook de bomen in de bermen moeten nog worden aangeplant.

Vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer, Frederik Bronckaerts, via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of 011 433 855. 


Nieuwe fietspaden en riolering voor Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren

De Maaseikerbaan/Breeërweg (N721) tussen het centrum van Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik) wordt volledig heringericht met vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds komt een modern, gescheiden rioleringsstelsel dat grondwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. De nutswerken starten in februari, de wegeniswerken volgen in mei. De werken zullen naar verwachting een jaar duren, tot in mei 2020. Het project wordt uitgevoerd door de Stad Bree, in samenwerking met stad Maaseik , Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en Aquafin.

De projectzone omvat de Maaseikerbaan/Breeërweg (N721), van iets na het Itterplein in Opitter (Bree) tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg (N757) in Neeroeteren (Maaseik). De werken zijn de derde en laatste fase in de volledige vernieuwing van de N721 vanaf de ring van Bree tot in Neeroeteren. Eerder werden al het centrum van Opitter en de Opitterkiezel aangepakt.

Veilig fietsen

In het nieuwe wegontwerp van de N721 staat de fietser centraal. In zo goed als het hele projectgebied worden er vrijliggende fietspaden aangelegd die door een groenberm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn. Op die manier kunnen fietsers comfortabel en veilig fietsen. Over een kort stuk, vanaf de brug over de Zuid-Willemsvaart tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg (N757), liggen de fietspaden verhoogd tegen de rijweg aan.

Over de volledige lengte van de Maaseikerbaan/Breeërweg (N721) wordt ook het wegdek vernieuwd en nieuwe asfalt gelegd, inclusief de aanpalende kruispunten. De huidige wegopbouw, met in elke richting één rijstrook, blijft voorts gewoon behouden. Net na de bocht langs het kanaal, iets na de grensovergang tussen Bree en Maaseik, komt er een verharde middenberm om de snelheid van het autoverkeer te matigen.

 

Modern rioleringsstelsel

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden en wegdek wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar een nabijgelegen waterloop.


Timing en fasering

De werken worden uitgevoerd in fases om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om de kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom te vernieuwen. Daarna volgen de rioleringswerken en uiteindelijk de nieuwe wegopbouw.

Voorbereidende nutswerken
Op maandag 11 februari start de aannemer met het bouwrijp maken van de bermen aan weerszijden van de N721, vanaf het Itterplein tot aan de bocht van het kanaal (grens Bree – Maaseik). Aansluitend op maandag 18 februari starten de nutsmaatschappijen met de verplaatsingswerken. Ze beginnen ter hoogte van het kruispunt met de Omselweg en werken vervolgens verder in de richting van Maaseik.

Aangezien de nutswerken voornamelijk in de bermen plaatsvinden, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Er gelden wel meteen omleidingen voor autoverkeer en fietsers (zie lager). De nutswerken zullen gelijktijdig met de hoofdwerken afgerond zijn, naar verwachting mei 2020.

Riolerings- en wegeniswerken (klik om te vergroten)
De riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd in drie fases. Er wordt telkens aan één kant van de weg gewerkt zodat het verkeer van Maaseik naar Bree steeds kan passeren. De werken vatten begin mei aan ter hoogte van het kruispunt met de Omselweg en schuiven vervolgens verder op richting Maaseik, tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg.

 

Opgelet: Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

 

Verkeer tijdens de werken

Zowel tijdens de nutswerken als de riolerings- en wegeniswerken zijn er omleidingen voor plaatselijk en doorgaand verkeer tussen Bree/Opitter en Maaseik. Voor fietsers is er een omleiding via het jaagpad langs het kanaal.

Doorgaand verkeer (klik om te vergroten)
Doorgaand verkeer en (zwaar) vrachtverkeer tussen Bree en Maaseik dat niet in de werfzone moet zijn, volgt in beide richtingen een omleiding via de Kinrooiersteenweg/Neeroetersesteenweg (N757) en ’t Hasseltkiezel/Breeërsteenweg (N73).

 

Plaatselijk verkeer (klik om te vergroten)
Plaatselijk verkeer van Maaseik richting Bree/Opitter kan steeds in één richtingdoor de werfzone rijden.

Plaatselijk verkeer van Bree/Opitter richting Maaseik volgt gedurende de volledige duur van de werken een omleiding via de Tongerlostraat, Keyartstraat, Solterweg en Vennendijk.

Fietsers (klik om te vergroten)
Fietsers volgen tijdens de werken een comfortabele omleiding via het jaagpad aan de noordkant van de Zuid-Willemsvaart (zijde Tongerlo).

 

Openbaar vervoer
Tijdens de werken geldt er een alternatieve regeling voor de buslijnen 14 en 302 en de belbus 746 en 748. Er worden vervanghaltes voorzien op het Itterplein in Bree en op het kruispunt met de N757 (De Tip) Er worden bijkomend ook twee tijdelijke haltes geplaatst ter hoogte van de Ziepstraat en de Solterweg (ter hoogte van de passerel).

 

Minder hinder

Structurele wegenwerken uitvoeren zonder hinder gaat natuurlijk niet. Alle betrokken partijen doen evenwel hun uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. Daarom pakken we de werken gefaseerd aan. Op deze manier kunnen we bijna gedurende de volledige looptijd van de werken autoverkeer in één richting doorlaten, namelijk van Maaseik richting Bree.

 

Meer info

Met vragen en opmerkingen over deze wegenwerken kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur voor dit project: frederik@bereikbaarheidsadviseur.be

Contactinformatie