wegenwerken.jpg

Werkzaamheden op N721 Maaseikerbaan/Breeërweg

- 17 juni 2020 - 

Kruispunt Den Tip donderdagnacht afgesloten

In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 juni wordt het kruispunt Den Tip volledig afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de omliggende gewestwegen. De werken zijn onderdeel van de heraanleg van de N721 Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren.

Het gaat om rioleringswerken waarbij de aannemer een sleuf moet trekken dwars over het kruispunt van de N721 Beeërweg/Diestersteenweg x N757 Kinrooiersteenweg/Ophovenstraat, beter bekend als het kruispunt Den Tip. De werken starten om 19 uur ’s avonds op donderdag 18 juni en duren tot 6 uur ’s morgens op vrijdag 19 juni. De aannemer werkt ’s nachts om de hinder te beperken.

Tijdens het nachtwerk zijn alle takken van het kruispunt volledig afgesloten. Het doorgaand verkeer op de as Maaseik-Bree en Kinrooi-Dilsen volgt een omleiding rond de werfzone via de omliggende gewestwegen. Verkeer volgt daarbij de signalisatieborden langs de weg, die de weggebruiker ruim op voorhand attent maken op de gewijzigde verkeerssituatie.  

De rioleringswerken op het kruispunt Den Tip kaderen in de heraanleg van de N721 Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik). Het stadsbestuur van Maaseik, Bree en het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwen er de rijweg en leggen vrijliggende fietspaden aan voor meer verkeersveiligheid. Ondergronds komt een gescheiden rioleringsstelsel. Langs de werfzone op de N721 geldt er momenteel eenrichtingsverkeer richting Bree. De ambitie is om de werken oktober dit najaar af te ronden.

Blijf op de hoogte

Heb je nog vragen? Contaceer dan de bereikbaarheidsadviseur van AWV, Frederik Bronckaerts, via frederik@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.


Nieuwe fietspaden en riolering voor Maaseikerbaan/Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren

De Maaseikerbaan/Breeërweg (N721) tussen het centrum van Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik) wordt volledig heringericht met vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds komt een modern, gescheiden rioleringsstelsel dat grondwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. De nutswerken starten in februari, de wegeniswerken volgen in mei. De werken zullen naar verwachting een jaar duren, tot in mei 2020. Het project wordt uitgevoerd door de Stad Bree, in samenwerking met stad Maaseik , Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en Aquafin.

De projectzone omvat de Maaseikerbaan/Breeërweg (N721), van iets na het Itterplein in Opitter (Bree) tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg (N757) in Neeroeteren (Maaseik). De werken zijn de derde en laatste fase in de volledige vernieuwing van de N721 vanaf de ring van Bree tot in Neeroeteren. Eerder werden al het centrum van Opitter en de Opitterkiezel aangepakt.

Veilig fietsen

In het nieuwe wegontwerp van de N721 staat de fietser centraal. In zo goed als het hele projectgebied worden er vrijliggende fietspaden aangelegd die door een groenberm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn. Op die manier kunnen fietsers comfortabel en veilig fietsen. Over een kort stuk, vanaf de brug over de Zuid-Willemsvaart tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg (N757), liggen de fietspaden verhoogd tegen de rijweg aan.

Over de volledige lengte van de Maaseikerbaan/Breeërweg (N721) wordt ook het wegdek vernieuwd en nieuwe asfalt gelegd, inclusief de aanpalende kruispunten. De huidige wegopbouw, met in elke richting één rijstrook, blijft voorts gewoon behouden. Net na de bocht langs het kanaal, iets na de grensovergang tussen Bree en Maaseik, komt er een verharde middenberm om de snelheid van het autoverkeer te matigen.

 

Modern rioleringsstelsel

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden en wegdek wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar een nabijgelegen waterloop.


Timing en fasering

De werken worden uitgevoerd in fases om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om de kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom te vernieuwen. Daarna volgen de rioleringswerken en uiteindelijk de nieuwe wegopbouw.

Voorbereidende nutswerken
Op maandag 11 februari start de aannemer met het bouwrijp maken van de bermen aan weerszijden van de N721, vanaf het Itterplein tot aan de bocht van het kanaal (grens Bree – Maaseik). Aansluitend op maandag 18 februari starten de nutsmaatschappijen met de verplaatsingswerken. Ze beginnen ter hoogte van het kruispunt met de Omselweg en werken vervolgens verder in de richting van Maaseik.

Aangezien de nutswerken voornamelijk in de bermen plaatsvinden, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Er gelden wel meteen omleidingen voor autoverkeer en fietsers (zie lager). De nutswerken zullen gelijktijdig met de hoofdwerken afgerond zijn, naar verwachting mei 2020.

Riolerings- en wegeniswerken (klik om te vergroten)
De riolerings- en wegeniswerken worden uitgevoerd in drie fases. Er wordt telkens aan één kant van de weg gewerkt zodat het verkeer van Maaseik naar Bree steeds kan passeren. De werken vatten begin mei aan ter hoogte van het kruispunt met de Omselweg en schuiven vervolgens verder op richting Maaseik, tot aan het kruispunt met de Kinrooiersteenweg.

 

Opgelet: Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

 

Verkeer tijdens de werken

Zowel tijdens de nutswerken als de riolerings- en wegeniswerken zijn er omleidingen voor plaatselijk en doorgaand verkeer tussen Bree/Opitter en Maaseik. Voor fietsers is er een omleiding via het jaagpad langs het kanaal.

Doorgaand verkeer (klik om te vergroten)
Doorgaand verkeer en (zwaar) vrachtverkeer tussen Bree en Maaseik dat niet in de werfzone moet zijn, volgt in beide richtingen een omleiding via de Kinrooiersteenweg/Neeroetersesteenweg (N757) en ’t Hasseltkiezel/Breeërsteenweg (N73).

 

Plaatselijk verkeer (klik om te vergroten)
Plaatselijk verkeer van Maaseik richting Bree/Opitter kan steeds in één richtingdoor de werfzone rijden.

Plaatselijk verkeer van Bree/Opitter richting Maaseik volgt gedurende de volledige duur van de werken een omleiding via de Tongerlostraat, Keyartstraat, Solterweg en Vennendijk.

Fietsers (klik om te vergroten)
Fietsers volgen tijdens de werken een comfortabele omleiding via het jaagpad aan de noordkant van de Zuid-Willemsvaart (zijde Tongerlo).

 

Openbaar vervoer
Tijdens de werken geldt er een alternatieve regeling voor de buslijnen 14 en 302 en de belbus 746 en 748. Er worden vervanghaltes voorzien op het Itterplein in Bree en op het kruispunt met de N757 (De Tip) Er worden bijkomend ook twee tijdelijke haltes geplaatst ter hoogte van de Ziepstraat en de Solterweg (ter hoogte van de passerel).

 

Minder hinder

Structurele wegenwerken uitvoeren zonder hinder gaat natuurlijk niet. Alle betrokken partijen doen evenwel hun uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. Daarom pakken we de werken gefaseerd aan. Op deze manier kunnen we bijna gedurende de volledige looptijd van de werken autoverkeer in één richting doorlaten, namelijk van Maaseik richting Bree.

 

Meer info

Met vragen en opmerkingen over deze wegenwerken kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur voor dit project: frederik@bereikbaarheidsadviseur.be

Contactinformatie