Aziatische hoornaar banner web

Help de Aziatische hoornaar bestrijden

De opmars van de Aziatische hoornaar neemt toe, ook in onze omgeving. Deze Aziatische hoornaar vormt, in tegenstelling tot de Europese variant, een gevaar voor de bijenvolken en wilde bijen. Daarom is het belangrijk de populatie in te perken! Dit gebeurt door de nesten te verdelgen en het in kaart brengen van aanwezige nesten.

In de winterperiode houdt de Aziatische Hoornaar zich gedeisd, maar het blijft belangrijk om op te volgen waar er zich een nest bevindt om verspreiding in de toekomst in kaart te kunnen brengen. Op die manier kan er in het voorjaar ook gericht gezocht worden.

Vanaf augustus tot november kunnen de zomernesten van de Aziatische Hoornaar beter zichtbaar zijn. Dergelijk nest heeft ronde of elliptische vorm met een diameter van 50 tot 80 cm. Vaak bevinden deze zich in boomtakken. Hoewel ze de meeste nesten in bomen bouwen, kun je ze ook opmerken in gebouwen, heggen of ondergrondse holen. 

In het voorjaar zullen de koninginnen op zoek gaan naar nieuwe plaatsen om een primair nest te beginnen bouwen. Het nest is nog klein, vaak niet groter dan een pingpongbal. Dit is vaak op een beschutte plaats op mensenhoogte, bijvoorbeeld onder een afdak of in of rond een tuinhuisje.

Heb je een nest van de Aziatische hoornaar gezien? Meld dit via het digitale loket van je gemeente. Op die manier help je de aanwezigheid van deze hoornaar in te perken.

De nesten worden in kaart gebracht om een verspreiding in het voorjaar te kunnen inschatten. Er kan dan gericht gezocht en bestreden worden. Het verdelgen van dergelijke nesten gebeurt best door een professionele verdelger. Zodra bekend is waar er zich een nest bevindt, zal de gemeente de brandweer en/of een professionele verdelger aanstellen die zo snel mogelijk en in alle veiligheid te werk gaat. Ook neemt de stad de financiële afhandeling van de verdelging op zich.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die al enkele jaren in Europa voorkomt. Hoornaars zijn bijna dubbel zo groot als een wesp of honingbij. Een trucje om ze te herkennen: denk aan een muntstuk van 1 euro. Hoornaars zijn altijd groter dan het muntstuk.

In België komen twee hoornaarsoorten voor:

  • de Aziatische hoornaar 
  • de Europese hoornaar.

Enkel de Aziatische hoornaar is een bedreiging voor onze honingbijen. De Europese hoornaar is een inheemse soort en vormt geen bedreiging.

Hoe herkennen?

Kijk vooral naar het kleurenpalet. Het achterlijf van de Europese hoornaar is overwegend geel, terwijl de Aziatische hoornaar één gele band heeft. De pootjes van de Europese hoornaar zijn roodbruin, terwijl de pootjes van een Aziatische hoornaar zwart zijn en opvallende gele uiteinden hebben. Het borststuk is bij de Aziatische hoornaar volledig zwart gekleurd.

Wat te doen?

Ben je zeker dat je met een Aziatische hoornaar te maken hebt, meld dit dan op aan de stad via het e-loket en op de website waarnemingen.be (bij een individu) of www.vespawatch.be (nest). De kosten van de bestrijding worden door het lokaal bestuur gedragen.

Zelf nesten behandelen of verwijderen kan gevaarlijk zijn. Laat dit dus over aan professionelen. De soort kan zeer agressief uit de hoek komen wanneer het nest bedreigd wordt. Maar onderneem zeker actie!

Nesten zoeken

In de winterperiode houdt de Aziatische Hoornaar zich gedeisd, maar het blijft belangrijk om op te volgen waar er zich een nest bevindt om verspreiding in de toekomst in kaart te kunnen brengen. Op die manier kan er in het voorjaar ook gericht gezocht worden.

Vanaf augustus tot november kunnen de zomernesten van de Aziatische Hoornaar beter zichtbaar zijn. Dergelijk nest heeft ronde of elliptische vorm met een diameter van 50 tot 80 cm. Vaak bevinden deze zich in boomtakken. Hoewel ze de meeste nesten in bomen bouwen, kun je ze ook opmerken in gebouwen, heggen of ondergrondse holen. 

In het voorjaar zullen de koninginnen op zoek gaan naar nieuwe plaatsen om een primair nest te beginnen bouwen. Het nest is nog klein, vaak niet groter dan een pingpongbal. Dit is vaak op een beschutte plaats op mensenhoogte, bijvoorbeeld onder een afdak of in of rond een tuinhuisje.

Heb je een nest van de Aziatische hoornaar gezien? Meld dit! Op die manier help je de aanwezigheid van deze hoornaar in te perken.

In Maaseik verloopt dit via imkervereninging De Oeterbij . Na een melding gaan vrijwilligers op zoek naar een nest. Er wordt een zoekactie opgezet onder begeleiding van een deskundige, die uitleg geeft over de aanpak. Bij de imkerbond kan je terecht voor algemene info over de Aziatische hoornaar of om eventueel zelf mee het helpen bij een speurtocht.

Een primair (kleiner) nest kan zowel in een haag of onder een dak, zolder of terras gebouwd worden. Vanaf de zomer kan een kolonie een nieuw en groter nest bouwen dat hoger gelegen is (in een boom, hagen of de topgeven van een woning). De nesten zijn bol- tot peervormig, lichtbruin en gemiddeld 50 cm breed en 70 cm hoog. Op het einde van de zomer legt de koningin haar eitjes die mannetjes worden en een tweetal weken later eitjes die dan nieuwe koninginnen gaan worden. Het is dus belangrijk om tijdig de nesten te verdelgen.

Nesten verdelgen 

Als je zelf een nest opmerkt of het wordt gevonden via een speurtocht, kan dit gemeld worden aan milieu@maaseik.be. De verdelging van de nesten gebeurt door professionele bestrijders waarmee het lokaal bestuur een overeenkomst heeft. De kosten van de bestrijding worden door het bestuur betaald.

Zelf nesten behandelen of verwijderen kan gevaarlijk zijn. De soort kan zeer agressief uit de hoek komen wanneer het nest bedreigd wordt.

Voor meer informatie over de Aziatische hoornaar:

Vespawatch

Oeterbij

Hoornaar.eu

Vlaams bijeninstituut

Contactinformatie