Circulaire sloop van oud ziekenhuis in Maaseik

16
mei
2024

Stad Maaseik zet een belangrijke stap richting een duurzame stadsontwikkeling met de sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis, gericht op een circulaire aanpak om grondstoffen te hergebruiken en de impact op het milieu te minimaliseren. Deze revolutionaire aanpak kreeg de steun van Vlaams minister van omgeving, die een subsidie van 558.000 euro toekende aan Stad Maaseik voor deze baanbrekende sloopwerken.

Duurzame samenwerkingen

In februari werd gestart met de sloopwerken voor het oude ziekenhuis in Maaseik, dat in de toekomst plaats zal maken voor een 1,7 hectare groot groen park. Op de voormalige ziekenhuissite in het stadscentrum is de machinale sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis momenteel in volle gang. Om de hoge sloopkosten (1,28 miljoen euro) te delen, ontving de stad een subsidie van 558.000 euro van de Vlaamse overheid, waarbij aandacht voor de circulariteit en duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Deze circulaire aanpak, waarbij materialen worden hergebruikt en de impact op het milieu wordt verminderd, werd beloond tijdens de aanbesteding. Aclagro, kwam als laureaat naar voren. Het aannemersbedrijf stelde een inventaris op van herbruikbare materialen, zoals lavabo’s, tussenwanden, en deuren, die zorgvuldig worden ontmanteld en hergebruikt. Niet-inerte materialen worden selectief afgevoerd voor recyclage, terwijl Deceuninck de PVC ramen terugneemt voor recycling in hun productieproces.

Naast de circulaire aanpak nam Aclagro maatregelen om hinder tijdens de werkzaamheden te beperken en de CO2-uitstoot te reduceren, waaronder de aanleg van een tijdelijke verbindingsweg naar de ring om sloopafval niet door het stadscentrum af te voeren.VEKMO speelt in het gehele gebeuren een cruciale rol als sloopdeskundige en coördineert de veiligheidsaspecten op de werf tijdens de sloopwerken. Daarnaast houdt het bureau toezicht op de bouwcoördinatie en controleert het de uitvoering van de werken, waarbij aandacht wordt besteed aan budget, kwaliteit, duurzaamheidsaanpak en timing.

Urban mining

Het project circulaire sloopteams, ondersteund door VLAIO en geleid door Embuild Vlaanderen, NAV, Buildwise en Tracimat, onderzoekt circulaire sloopprojecten met als doel urban mining te realiseren in Vlaanderen, waarbij grondstoffen teruggewonnen worden uit gebouwen. Bij de sloop in Maaseik werkten de opdrachtgever Stad Maaseik, sloopaannemer Aclagro, sloopdeskundige VEKMO en verschillende afnemers samen om diverse materialen te ontmantelen voor hergebruik en recyclage.

Burgemeester Johan Tollenaere: “Door onze innovatieve aanpak van circulair slopen, tonen we aan dat we niet zomaar gebouwen afbreken, maar rekening houden met een duurzame toekomst. Door de goede samenwerking van de verschillende partners en de steun van de Vlaamse overheid kunnen we ook onze duurzame ambities waarmaken en nemen we een leidende rol op in het bevorderen van goede praktijken.”

Vlaams minister van omgeving voegt toe: “De opkuis van verloederde sites, zoals hier in Maaseik, is een speerpunt van ons beleid. Vlaanderen investeert al jaren in de bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen verwerings- en sloopsubsidies. Zo worden terreinen sneller hergebruikt en wordt open ruimte gevrijwaard.”

De sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis is niet alleen een stap naar duurzame ontwikkeling, maar ook een voorbeeld van hoe circulaire slooppraktijken kunnen bijdragen aan een groenere toekomst voor steden.

Minister Zuhal Demir bezoekt sloopwerken oud ziekenhuis