Start bouwwerken nieuwbouw kinderopvang in Neeroeteren

10
jun
2024

Met groot enthousiasme kondigen we de start aan van de bouwwerken voor de nieuwe kinderopvang op de site van het Scholtisplein en het cultureel centrum in Neeroeteren. De werkzaamheden beginnen vandaag en markeren een belangrijke stap vooruit in de ondersteuning van gezinnen en kinderen in onze stad.

Een plek voor de toekomst
Het oude gemeentehuis in Neeroeteren is afgebroken en vandaag starten de werken voor de eerste fase met name de nieuwbouw, waarin groepsopvang Hopsa en de buitenschoolse opvang Robbedoes hun onderdak zullen krijgen.

Uitbreiding van capaciteit en kwaliteit van opvang
Met deze nieuwe accommodatie kan Hopsa extra plaats bieden aan 19 baby's en peuters, terwijl Robbedoes kan uitbreiden tot 70 opvangplaatsen. Deze uitbreidingen stelt Stad Maaseik in staat om meer kinderen en ouders van dienst te zijn, waardoor wachtlijsten aanzienlijk worden verkort.

Duurzaamheid en innovatie
Dit gebouw zal het eerste project in België zijn dat voorzien wordt van een CO² negatieve gevelsteen. Daarnaast zal het nieuwe gebouw zonder fossiele brandstoffen verwarmd en gekoeld worden door middel van een warmtepomp, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

"Met het ontwerp geven we een nieuw gezicht aan het centrum van Neeroeteren. Een gezicht dat door zijn materiaalgebruik verwijst naar het voormalige gemeentehuis en zich tegelijkertijd richt op de toekomst en de omgeving," aldus Pieter Vandekerkhof, zaakvoerder van BureauBR.

"Van bij het begin van het project is er dan ook bewust ingezet op het aspect duurzaamheid. Door het programma kritisch te bekijken werd het mogelijk om de voetafdruk van het gebouw te verkleinen en zo meer openruimte terug te geven aan de buurt. Daarenboven zal de nieuwbouw kinderopvang een pilootproject zijn in het gebruik van CO2-negatieve materialen. Door zowel de gevelsteen als de binnenwanden uit te voeren in een CO2-negatieve steen zet het project de toon voor hoe we in de toekomst kunnen bouwen," voegt Brecht Schouten, projectarchitect van BureauBR, toe.

Synergie en samenwerking
De locatie is zorgvuldig gekozen vanwege de nabijheid van scholen, kind- en jeugdwelzijnsorganisaties, vrijetijdsdiensten en een ontspanningszone. Bovendien zal in een tweede fase ook het huidige cultureel centrum grondig gerenoveerd worden, waarin naast de bestaande dienstverlening ook plaats geboden zal worden voor het Huis van het Kind en het consultatiebureau van Kind en Gezin. De nabijheid van al deze diensten zal zorgen voor meer synergie en partnership, wat een grote meerwaarde zal opleveren voor gezinnen. Het delen van infrastructuur versterkt deze samenwerking en maakt efficiënter gebruik van de beschikbare middelen mogelijk.

Een stap vooruit voor Neeroeteren
Dit project is een belangrijke stap in de richting van een toekomstgerichte kinderopvang en gezinszorg in Neeroeteren. We kijken uit naar de voltooiing ervan en de positieve impact die het zal hebben op onze lokale samenleving.

: v.l.n.r. schepen Ann-Sofie Custers, schepen Edgard Stijven, burgemeester Johan Tollenaere, schepen Bouchera Ait Aadi, schepen Myriam Giebens, schepen Marc Vereecken, architecten Pieter en Jef Vandekerkhof van BureauBR.

v.l.n.r. schepen Ann-Sofie Custers, schepen Edgard Stijven, burgemeester Johan Tollenaere, schepen Bouchera Ait Aadi, schepen Myriam Giebens, schepen Marc Vereecken, architecten Pieter en Jef Vandekerkhof van BureauBR.