Stemmen als niet-belg

15
mei
2024

Woon je in Maaseik, maar heb je niet de Belgische nationaliteit en wil je toch deelnemen aan de
verkiezingen voor de gemeenteraad op
13 oktober 2024, dan kan je daarvoor online een aanvraag indienen of het aanvraagformulier aan de dienst Burgerzaken bezorgen.

Voorwaarden

Om te kunnen stemmen als niet-Belg moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Deze zijn verschillend voor burgers van de Europese Unie en niet-EU-burgers.

Algemene voorwaarden:

  • Wettig verblijven in Maaseik, dus ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
  • Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen;
  • Over stemrecht beschikken (dus niet ontzet zijn uit het kiesrecht);
  • én ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Voor niet- Europeanen komt daarbij:

  • Ten laatste op 31 juli 2024 een wettig verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar.


De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 31 juli 2024 worden ingediend. Dit kan online via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of door het aanvraagformulier te downloaden en af te geven op het stadhuis of het formulier per post te versturen samen met een kopie van je identiteitsbewijs. Deze aanvraagformulieren worden ter beschikking gesteld op de website vlaanderen.be.

Afhandeling

Heb je je aanvraag tijdig ingediend, dan controleert de dienst Burgerzaken of je aan de voorwaarden voldoet. Je aanvraag wordt dan behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen. Begin augustus ontvang je de beslissing of je werd toegevoegd aan de kiezerslijst.

Als je bent ingeschreven op de kiezerslijst, maar je kan toch niet gaan op de dag zelf, dan kan je volgens dezelfde voorwaarden als Belgen een volmacht geven aan een andere kiezer. 

Als niet-Belgische kiezer heb je ook het recht om je naam terug te laten schrappen van de kiezerslijst. Dit kan niet in de periode tussen het opstellen van de kiezerslijst (01/08/2024) en de verkiezingsdag zelf (13/10/2024), maar is buiten deze periode wel mogelijk via eenvoudige brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.