Vuurwerk

Vuurwerkverbod tijdens de jaarovergang in Maaseik

In Maaseik koesteren we respect voor onze gemeenschap, zowel mens als dier. Daarom hebben we besloten om een standpunt in te nemen tegen het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarovergang en daarbuiten.

Recente gegevens tonen aan dat meer dan de helft van de Vlaamse bevolking zich uitspreekt tegen het particulier gebruik van vuurwerk. Deze bezorgdheid is gegrond, gezien het verontrustende aantal slachtoffers dat naar brandwondencentra en ziekenhuizen wordt gebracht als gevolg van vuurwerkincidenten. Handen, vingers, ogen en hoofden lijden het meest onder de gevolgen van vuurwerkongevallen.

We willen ook benadrukken dat onze geliefde dieren niet gespaard blijven van de negatieve impact van vuurwerk. Voor hen is het een angstaanjagende ervaring, vergelijkbaar met het geluid van naderende gevaren. Dit veroorzaakt aanzienlijke stress en angst bij hen, waardoor ze vaak ernstig van streek raken.

Om de veiligheid en het welzijn van onze inwoners en hun huisdieren te waarborgen, heeft de stad Maaseik daarom een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk ingevoerd. Dit verbod geldt niet alleen tijdens de jaarovergang, maar gedurende het hele jaar. Onze lokale politiediensten van politiezone Maasland zullen actief toezicht houden om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

Contactinformatie